Arhive lunare: august 2009

Comunicat de presă al AGIRo

        După trei zile de dezbateri, participanţii la CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE constată că forma actuală a Codului Educaţiei şi forma actuală a Legii Învăţământului nu satisfac în întregime dezideratele congresului, acestea mentinând discriminarea care se face în prezent între membrii aceleiaşi categorii socio-profesionale.  Consiliului Director al AGIRo are mandat imperativ din partea delegaţiilor judeţene să sprijine acea viitoare variantă a Codului Educaţiei sau acea viitoare variantă a Legii Învăţământului care va cuprinde solicitările congresului.

În perioada 27-30 august 2009, la amfiteatrul Complexului Studenţesc Leu din Bucureşti, str. Iuliu Maniu, nr. 1-3 s-a desfăşurat CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE – AL XXX-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA.

Au participat 900 de delegaţi (educatoare, învăţători, institutori, profesori, inspectori şcolari pentru învăţământul primar, directori de şcoli, cercetători ştiinţifici, lectori universitari, doctori în pedagogie) din cele 59 de asociaţii / sucursale judeţene / de sector, ai asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din comunităţile româneşti din ţările vecine: Republica Moldova, Transnistria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria, Macedonia; reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din România, ai Consiliului Naţional al Elevilor, ai Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, ai Asociaţiei Comunelor din România, ai Institutelor de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti şi Chişinău, ai EDUGATE şi Microsoft România.

Congresul s-a bucurat de sprijinul substanţial al Doamnei Ministru al Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ecaterina Andronescu şi al Domnului Secretar de Stat al Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Eugen Tomac.

Au onorat cu prezenţa, au pledat pentru pachetele legislative supuse dezbaterilor publice şi au răspuns cu multă solicitudine întrebărilor cadrelor didactice înalte oficialităţi ale statului şi personalităţi publice: Traian Băsescu, Preşedintele României; Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; Adriana Pană, Secretar de Stat; Oana Badea, Secretar de Stat; Eugen Tomac, Secretar de Stat al Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni; Viorel Badea, Senator; Titus Corlăţeanu, Senator; Mihail Matekovits, Director M.E.C.I.

După trei zile de dezbateri, participanţii la congres constată că forma actuală a Codului Educaţiei şi forma actuală a Legii Învăţământului nu satisfac în întregime dezideratele congresului. Cunoscând faptul că aceste proiecte legislative sunt încă în lucru, semnatarii prezentei rezoluţii dau mandat imperativ Consiliului Director al AGIRo să sprijine acea viitoare variantă a Codului Educaţiei sau acea viitoare variantă a Legii Învăţământului care va cuprinde solicitările congresului.

Pentru o dreaptă încadrare, eliminarea discriminărilor dintre membrii aceleiaşi categorii socio-profesionale şi realizarea unei salarizări egale la studii egale propunem următoarele amendamente:

1. Condiţii de studii pentru ocuparea funcţiilor didactice:
a) Învăţători şi educatori să fie încadraţi absolvenţii cu studii medii (liceul pedagogic ori o şcoală medie echivalentă).

b) Profesori cu studii superioare de scurtă durată să fie încadraţi absolvenţii de:
–  colegiu universitar pedagogic;
–  studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul I (Bologna);
–  liceu pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de scurtă durată.

c) Profesori cu studii superioare de lungă durată să fie încadraţi absolvenţii de:
– studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul II (Bologna, masterat);
– liceu pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de studii de ştiinţe ale educaţiei, ciclul I;
– liceu pedagogic ori colegiul pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată.

2. Asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice să aibă rol consultativ în luarea deciziilor atât la nivel ministerial, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ, conform articolului 9 din Constituţia Romaniei, „patronatele, sindicatele şi asociaţiile profesionale” .

3. În învăţământul şcolar şi preşcolar să se stabilească încadrarea pe post, în conformitate cu schema orară a clasei, dar nu mai mult de 18 ore de predare-învăţare-evaluare pe saptămână, adică nu mai mult decât profesorii.

Efectele procesului de învăţământ sunt date, în măsură covârşitoare, de calităţile profesionale ale personalului didactic, de gradul de angajare al acestora în îndeplinirea responsabilităţilor privind educarea elevilor. Pentru creşterea calităţii procesului educativ, cadrele didactice care lucrează în învăţământul primar şi preşcolar s-au angajat în formarea profesională prin absolvirea de studii superioare. Încadrarea şi salarizarea personalului didactic sunt încă discriminatorii pentru învăţători şi educatoare, a căror activitate nu este cu nimic mai prejos din punct de vedere ştiinţific şi metodic decât a celorlalte cadre didactice din învăţământul preuniversitar.   

Învăţătorii şi educatorii români sunt cei care, datorită implicării lor în comunitate, au devenit cel mai dinamic segment al corpului profesoral reuşind să creeze o resursă valoroasă în sistemul de învăţământ prin pregatirea lor la nivel academic, în diverse domenii de licenţă,  pe care sistemul riscă să o piardă dacă nu ştie să o aprecieze în mod corect.

Textul rezoluţiei va fi înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, Guvernului României şi presei.

Biroul de presa,
www.invatatori.ro

Publicitate

Contribuţii băcăuane la Congresul Învăţătorilor

    

     Bacăul se prezintă anul acesta la al XXX-lea Congres al AGIRo cu două realizări de excepţie. Prima o reprezintă filmul „Trei generaţii de învăţători” realizat de inst. Rodica Leonte, filmări şi prelucrare audio-video înv. Ana-Nicoleta Bucur, pe care îl puteţi viziona mai jos.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

     O a doua realizare o reprezintă site-ul AGIRo, http://www.invatatori.ro, creat şi administrat de inst. Ionel-Cătălin Diaconu.
     Pe lângă aceste două contribuţii, băcăuanii au realizat ecusoanele tuturor participanţilor la congres şi vor prezenta cu acest prilej produse educaţionale ale unor edituri locale consacrate (CCD, SAM).

Noutăţi despre Congres

SiglaCongres2009        Al 30-lea Congres al cadrelor didactice din România şi al cadrelor didactice române de peste hotare va avea loc la Bucureşti în perioada 27-30 august 2009 şi va fi găzduit în amfiteatrele, caminele şi cantina Universităţii Politehnica Bucureşti.

        Evenimentul se va desfăsura sub patronajul MECI şi va reuni în jur de 900 delegaţi din partea tuturor celor 58 asociaţii/sucursale judeţene/de sector/din străinătate membre AGIRo.

        Principalele obiective ale prezentului Congres sunt:
– dezbaterea proiectelor legislative ale MECI;
– constituirea a 15 departamente şi comisii ale AGIRo.

        În cadrul Congresului vor conferenţia mari nume din domeniul educaţiei şi este aşteptată prezenţa doamnei ministru Ecaterina Andronescu.

        Înscrierile la Concres pentru delegaţia judeţului Bacău s-au încheiat. Aceasta este formată din:

Ioan Surdu, inspector scolar de specialitate, I.S.J. Bacău
Eugen Teirău, preşedintele asociaţiei judeţene
Rodica Leonte, metodist CCD, vicepreşedintele asociaţiei judeţene, Şcoala Nr. 10 Bacău
Ionel-Cătălin Diaconu, membru în Consiliul Director al AGIRo, Şcoala Nr. 10 Bacău
Marcela Acăr, Şcoala “Miron Costin” Bacău
Isabela Adam, Colegiul Naţional Pedagogic Bacău
Alina Barbu, Şcoala “Ion Luca” Bacău
Maria Botezatu, Şcoala “George Enescu” Moineşti
Iulia Budău, Şcoala cu Clasele I-VIII Pânceşti
Elena Cernat, Şcoala “George Enescu” Moineşti
Aglaia Fonoca, Şcoala cu Clasele I-VIII Negoieşti, Ştefan cel Mare
Lucica Huian, Şcoala “George Enescu” Moineşti
Gabriela Melinceanu, Şcoala “G.M. Cancicov” Bacău
Daniela Mocondoi, Şcoala “Alexandru cel Bun” Bacău
Clemansa Măucă, Şcoala “Spiru Haret” Bacău
Valentina Solomon, Şcoala “Constantin Platon” Bacău
Maria Ţoc, Şcoala “Constantin Platon” Bacău
Ana-Nicoleta Bucur, Şcoala “Scarlat Longhin” Dofteana
Georgeta Condrea, Şcoala cu Clasele I-VIII Solonţ
Ovidiu Condrea, Şcoala cu Clasele I-VIII Solonţ
Mariana Olteanu, Şcoala “Dimitrie Ghica” Comăneşti
Maria-Diana Apreotesei, Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Mănăstirea Caşin
Elena Stolniceanu, Şcoala Nr. 15 Bacău
Georgeta Ciurea, Şcoala Nr. 10 Bacău
Ana Hodoroabă, Şcoala Nr. 10 Bacău
Cristina Duhalmu, Grădiniţa Nr. 24 Bacău
membri ai Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău.

Urmăriţi noutăţi despre şi de la Congres pe
www.invatatori.ro  site-ul AGIRo, administrat de SFetnicul
www.invbc.wordpress.com
  site-ul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău
şi pe forumul site-ului www.didactic.ro