Arhive lunare: mai 2022

Proiect județean „Zestrea culturii românești oglindită în folclorul, obiceiurile și tradițiile băcăuane” – mai-iunie 2022

INVITAȚIE PARTICIPARE

INVITAȚIE PROIECT JUDEȚEAN
„ZESTREA CULTURII ROMÂNEȘTI OGLINDITĂ ÎN FOLCLORUL, OBICEIURILE ȘI TRADIȚIILE BĂCĂUANE”

INIȚIATOR: ASOCIAȚIA ÎNVĂȚĂTORILOR DIN BACĂU

PARTENERI:
INSPECTORATUL JUDEȚEAN BACĂU
ASOCIAȚIA FOLCLORICĂ ,,FLORILE DIN CUCUIEȚI” BACĂU
UNIVERSITATEA ,,VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
CASA CORPULUI DIDACTIC ,,GRIGORE TĂBĂCARU” BACĂU
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ,,COSTACHE STURDZA” BACĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE IORGA” BACĂU

Activităţi propuse pentru membrii asociației în ordinea în care se vor desfăşura:

 1. Lansarea proiectului „Zestrea culturii românești oglindită în folclorul, obiceiurile și tradițiile băcăuane”;
 2. Simpozion județean – „Tradiția – oglinda sufletului românesc” – 5 iunie 2022/ Asociația Floricelele din Cucuieți, Pădurăreni, Bacău; (articolele trimise se vor publica în Anuarul Învățătorilor din județul Bacău, format electronic, Anul IX, Nr. 9/2022);
 3. Concurs cultural-artistic „Tezaur moldovenesc”– 5 iunie 2022/ Asociația Floricelele din Cucuieți, Pădurăreni, Bacău;
 4. Evaluarea lucrărilor realizate de copii – 5 iunie 2022/ Asociația Floricelele din Cucuieți, Pădurăreni, Bacău;
 5. Diseminarea rezultatelor proiectului; Sărbătoare câmpenească cu ia purtată pe suflet – 5 iunie 2022/ Asociația Floricelele din Cucuieți, Pădurăreni, Bacău.

Detalii organizatorice:
• activitățile propuse se vor desfășura în localitatea Cucuieți, Pădurăreni, jud. Bacău pe data de 4/5 iunie 2022;
• costul participării la Simpozionul județean este de 20 lei/pers., în contul asociației sau direct la președintele asociației: Rodica LEONTE sau casier: Ramona-Mirela LĂZĂRICĂ;
• participanții vor primi diplomă simpozion și două diplome pentru lucrările copiilor participanți la concurs (dacă înscrieți și la concurs lucrări ale elevilor, conform secțiunilor);
• există posibilitatea să vă relaxați în natură, alături de organizatorii activităților enumerate mai sus și să veniți într-o miniexcursie începând de pe 4 iunie. Cazarea va avea loc la căsuțe, vom organiza o seară cu muzică, dans și un grătar. În căsuțe avem total 48 paturi, astfel: 2 căsuțe de câte 10 paturi fiecare, una de 6 paturi (200lei/căsuță), trei căsuțe de câte 4 paturi (supraetajate, 5 căsuțe cu câte 2 locuri (150lei/căsuță) și mai avem 4 camere pentru 10 persoane (250lei/cameră). Cine dorește să se cazeze, vă rugăm contactați pe nr de tel. 0745327335 (Andreea LUPAȘCU) până pe data de 25 mai 2022.
• dacă sosiți pe 5 iunie dimineața, între orele 11,00 – 12,00 programul include următoarele: prezentare lucrări simpozion, vizitare expoziție lucrări copii, prânz gratuit, suportat de Asociația Învățătorilor din județul Bacău pentru toți participanții (maximum 120 locuri), o slujbă pentru toți participanții susținută de către preot Irinel Cernat la Pădurăreni, dans și voie bună, moment artistic susținut de către membrii ansamblului Floricelele din Cucuieți – coordonat de preot Irinel CERNAT.
• înscrierile la activități au loc până pe 25 mai 2022, trimițând dovada plății pe emailul lupascu.andreea@yahoo.com cu precizarea momentului sosirii (avem nevoie de numărul participanților pentru a comanda porțiile), lucrarea personală și lucrările elevilor – conform regulamentului prezentat în anexă;
• transportul până la Cucuieți/Pădureni îl veți asigura individual, cu siguranță mai multe colege pot veni cu o mașină, cu familia etc.

NOTĂ:

 1. Cine dorește, poate să viziteze/participe (înainte) la slujba de la Mănăstirea Drumul Crucii din satul Cucuieți, apoi să ajungă la locul desfășurării activității (SĂRBĂTORII CÂMPENEȘTI).
 2. Puteți participa cu elevii dacă aveți/coordonați formații de dansuri, dacă doriți să prezentați o șezătoare, un moment artistic, alte obiceiuri și tradiții (VĂ RUGĂM SĂ ANUNȚAȚI PÂNĂ PE 25.05.2022 pentru a pregăti programul).
 3. La înscriere vă rog să precizați dacă veniți însoțiți (nr. persoanelor). Pentru însoțitorii care nu sunt membri ai asociației costul petru servirea mesei este de 50 lei (în contul asociației sau direct la președintele asociației: Rodica LEONTE/casier: Ramona-Mirela LĂZĂRICĂ).
  CONT ASOCIAȚIA ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL BACĂU: RO22BTRL00401205T51246XX

ANEXĂ

 Responsabilii din echipa de proiect vor coordona realizarea unei expoziţii cu lucrările primite, cât și derularea concursului, conform regulamentului prezentat în anexă. 

Simpozionul regional
,,Zestrea culturii românești oglindită în folclorul, obiceiurile și tradițiile băcăuane”

Ediţia I
an şcolar 2021 – 2022

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI

I. Sesiune de referate și comunicări – „Tradiția – oglinda sufletului românesc”
Activitatea se adresează cadrelor didactice și cuprinde următoarele secțiuni:
I.1. Tradiții uitate (Cadrele didactice vor culege informaţii de la localnici despre tradiţiile moştenite de secole de la străbuni, care ar trebui sărbătorite cu fast şi în prezent. Informațiile culese vor fi structurate în prezentări PowerPoint, referate, eseuri.)
I.2. Trecut și prezent – liant între educația formală și nonformală
(aspecte concrete ale proiectelor educaționale derulate, dar și din cadrul acțivităților desfășurate la clasă).
În cadrul acestei sesiuni, cadrele didactice vor participa direct cu materiale proprii (în format electronic) la una dintre secțiunile cuprinse în regulamentul simpozionului.

II. Concurs cultural-artistic – Tezaur moldovenesc
Activitatea se adresează elevilor și cuprinde următoarele secțiuni:
II.1. Micii meșteșugari ( În cadrul atelierelor de lucru din cadrul fiecărei școli partipante, copiii vor învăţa să sculpteze în lemn, să picteze icoane, să realizeze măşti, cusături pe etamină sau alte obiecte din arta populară, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice și a meşterilor populari din zonă. Atelierul se va finaliza printr-o expoziţie în urma căreia cele mai reuşite lucrări vor fi premiate în cadrul activităților din 4 – 5 iunie 2022)
II.2. Obiceiuri, tradiţii – artă fotografică (copiii vor surprinde cu ajutorul obiectivului fotografic cele mai relevante aspecte din viaţa satului românesc, aşa cum era trăită de străbuni. Atelierul se va finaliza printr-o expoziţie în urma căreia cele mai reuşite lucrări vor fi premiate în cadrul activităților din 4 – 5 iunie 2022).
În cadrul acestor secțiuni, elevii vor participa indirect cu materiale proprii, realizate conform precizărilor din regulamentul simpozionului.

ÎNSCRIERE

 • Se pot înscrie la activitățile simpozionului cadre didactice membre ale Asociației Învățătorilor din Bacău și elevi din învăţământul primar din județul Bacău.
 • Contractul de colaborare se va încheia la nivelul unităților școlare, între directori și coordonatorul/inițiatorul proiectului (Asociația Învățătorilor din Județul Bacău) , fără a fi o condiție obligatorie de participare. Dacă aveți plăcerea să colaborați cu noi, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email: lupascu.andreea@yahoo.com, în vederea înaintării documentelor necesare. Contractul poate fi adus în ziua desfășurării activității pentru a fi semnat și ștampilat de către reprezentantul asociației (în dublu exemplar).
 • Fișele de înscriere pentru fiecare cadru didactic vor fi completate şi aduse, alături de lucrările elevilor, la activitatea principală a proiectului, în data de 5 iunie 2022, unde va fi organizată și expoziția concursului dedicat elevilor.
 • Data limită pentru înscriere/trimitere a lucrărilor pentru sesiunea de referate și comunicări științifice este de 01.06.2022.

CONDIȚII DE PARTICIPARE/TEHNOREDACTARE
Cadre didactice (PARTICIPAREA LA SIMPOZION – 20 lei TAXĂ DE PARTICIPARE)

 • Se pot înscrie cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Bacău care fac parte din Asociația Învățătorilor din județul Bacău.
 • Un cadru didactic se poate înscrie cu o singură lucrare pentru secțiunea de referate și comunicări și cu maxim 2 elevi, la una din secțiuni, la alegere. Înscrierea cadrelor didactice nu este condiţionată de participarea şi la secţiunea pentru elevi, ca îndrumător.
 • În coletul cu lucrări, pe care îl veți preda la activitatea principală, vă rugăm să introduceţi: fişa de înscriere și acordul de parteneriat.
 • Lucrările cadrelor didactice se vor trimite în format electronic la adresa de e-mail mai sus menţionată, iar lucrarile elevilor (ambele secțiuni) la activitatea din 5 iunie 2022.
 • Condiții de tehnoredactare: Word, Times New Roman, 12, format A4, No Spacing, cu
  diacritice, maxim 2 pagini, fără numerotare. Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12 Bold, centrat. Autorul şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, cu aliniere dreapta, Times New Roman 12 Bold. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul.

Elevi (CONCURSUL PENTRU ELEVI ESTE FĂRĂTAXĂ DE PARTICIPARE)
• Fiecare copil poate participa cu o singură lucrare. Un cadru didactic poate înscrie maxim 2 elevi.
• Lucrările elevilor vor fi predate direct la activitatea din 5 iunie 2022.
• Creaţiile artistice vor ilustra tema propusă şi vor avea un titlu, vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere. În colţul din dreapta, jos, se va lipi o etichetă, unde se vor regăsi titlul lucrării, numele, prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.
• Fotografiile vor fi realizate pe hârtie fotografică, format A4, color sau alb-negru. În colţul din dreapta, jos, se va lipi o etichetă, unde se vor regăsi titlul lucrării, numele, prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul
• Lucrările trimise nu se vor restitui. Nu se admit contestații în evaluarea lucrărilor.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
• Jurizarea va fi realizată de către coordonatorii proiectului și echipa de implementare, în perioada 4 – 5 iunie 2022.
• Se vor acorda premii şi menţiuni pe fiecare secțiune și categorie de vârstă. Diplomele se vor ridica de la președintele Asociației Învățătorilor din Bacău sau vor fi trimise pe zone prin reprezentanții consiliului județean al asociației, până la data de 30 iunie 2022.
• Fiecare cadru didactic și elev va primi diplomă de participare la simpozion/concurs.

P.S.: 1. Pentru membrii asociației costurile cu participarea la această activitate: 20 lei participarea la simpozion, fără cazare. Cine dorește cazare costurile pentru cazare au fost prezentate în prima parte a anunțului. Masa gratuită.

 1. Pentru însoțitorii care nu sunt membri ai asociației se achită 50 lei contravaloarea dejunului. Cine dorește cazare – costul cazării îl va achita la fața locului (telefonic anunță rezervarea – 0745327335, Andreea LUPAȘCU).
 2. Dovada achitări participării/mesei pentru însoțitori vă rugăm să o faceți în momentul înscrierii.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG SĂ NE SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ!

Publicitate