Proiect „CULTURA BĂCĂUANĂ, LA IMPLINIREA A 100 DE ANI DE STAT UNITAR”

Stimați membri și colaboratori,

Vă anunțăm cu bucurie faptul că proiectul „Cultura băcăuană, la împlinirea a 100 de ani de stat unitar” inițiat de către Asociația Învățătorilor din județul Bacău a fost aprobat spre finanțare de către Consiliul Județan Bacău  în luna iulie 2018, având drept scop creșterea gradului de cultură administrativă și civică, prin promovarea valorilor patrimoniului cultural al judeţului Bacău.

Plecând de la premisa că totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştri şi totul e cum vom reuşi să păstrăm și să transmitem mai departe generaţiilor următoare. Poporul român, aşezat de veacuri pe aceste meleaguri a moştenit o bogată zestre spirituală. Bogăţia lingvistică este cuprinsă în toate genurile literare ale creaţiilor populare: doine, balade, basme şi legende, proverbe şi zicători, poezii. Bogăţia spirituală mai cuprinde toate creaţiile meşteşugarilor, ceramică, obiecte din lemn, ţesături, tapiserii, cusături şi broderii, dar şi bucatele tradiţionale.de legătură între generaţii. Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Ele sunt documente grăitoare privind istoria şi cultura tuturor popoarelor, acestor locuri. Imensul tezaur folcloric constituie o componentă valoroasă, o moştenire de preţ, pentru toţi cei care trăiesc şi vieţuiesc pe acest pământ.

Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai multe ori se promovează kith-ul, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor încep să se piardă, să se uite asemeni unei vechi lăzi de zestre: cu toţii ştim că există, dar este acolo în casa bunicilor de la ţară.

 

În perioada implementarii proiectului se va derula simpozionul cu tema „CULTURA BĂCĂUANĂ, LA IMPLINIREA A 100 DE ANI DE STAT UNITAR” prin care se va urmări promovarea drepturilor culturale fundamentale (accesul la cultură şi participarea la viaţa culturală), implementarea în rândul elevilor a interesului pentru educație și cultură, creşterea contribuţiei educației la coeziunea şi incluziunea socială, realizarea de schimburi de experienţă între cadre didactice din județul Bacău. Prin acest proiect se dorește promovarea culturii tradiționale din judeţului Bacău prin acţiuni cu caracter istoric, cultural și educativ.

Prin abordarea acestui proiect nu se dorește o schimbare majoră a percepţiilor naţionale asupra tradiţiilor, obiceiurilor şi folclorului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor, o abordare diferită a culturii tradiționale băcăuane.

Vom reveni cu informații privind calendarul desfășurării evenimentelor legate de proiect.

 

Reclame

Finalizarea cursului de prim ajutor „Într-o situație critică, orice secundă contează!”

11 noiembrie 2017
Finalizarea cursului de prim ajutor „Într-o situație critică, orice secundă contează!” din cadrul proiectului cu același nume realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al Consiliului Local al Municipiului Bacău a avut loc la Școala Posliceală SANITY Bacău prin diseminarea informațiilor și cunoștințelor acumulate în urma formării a 20 de cadre didactice din municipiul Bacău, beneficiare ale proiectului, dar și a unui număr de 60 de cadre didactice din județ care aparțin grupului extins de cursanți susținut din fondurile Asociației Învățătorilor din județul Bacău. Cu acest prilej s-au înmânat tuturor cursanților diplome, mape cu dvd-uri ce conțin suporturile de curs, fotografii și prezentarea proiectului, eșarfe personalizate de prim ajutor în caz de fracturi (eșarfa lui J.L.Petit).
Mulțumim finanțatorului-Primarului Municipiului Bacău şi Consiliului Local al Municipiului Bacău, participanților- cadre didactice din municipiul Bacău și din județul Bacău, formatorilor, doamnei doctor Aura CREȚU, reprezentanților Școlii Postliceale SANITY Bacău- doamna Lăcrămioara MOCANU și doamna Adina ALBU, pentru deosebita activitate desfășurată în cadrul proiectului derulat pe parcursul lunilor septembrie, octombrie, noiembrie 2017.

„Bacău – Capitala Tineretului din România, în anul 2017”

Rodica LEONTE, Președintele Asociației Învățătorilor din județul Bacău, managerul proiectului

Accesați linkul: https://www.facebook.com/aibacau.ro/

20, 25, 26 septembrie 2017 – formarea cadrelor didactice alături de elevi în cadrul proiectului „Într-o situație critică, orice secundă contează!”

           sigla-primarieCursuri noi, informații interesante, aplicații, activități practice bazate pe teoria acumulată la întâlnirile în plen din cadrul formării – toate realizate cu scopul însuşirii de către grupul țintă al proiectului (20 cadre didactice și 120 elevi din școlile din municipiul Bacău) a cunoştinţelor de bază şi a deprinderilor practice pentru acordarea primului ajutor în situaţii de accidente, imperios necesar deoarece îi vor ajuta în viitor și vor ști cum trebuie să reacționeze.

               Proiect realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţia Municipiului Bacău şi nu implică nicio responsabilitate din partea acestora.

                            „Bacău – Capitala Tineretului din România, în anul 2017”

           Rodica LEONTE, Președintele Asociației Învățătorilor din județul Bacău, managerul proiectului

 

Debut curs „Într-o situație critică, orice secundă contează!”

sigla-primarie

                  Sâmbătă, 16 septembrie 2017, a debutat cursul de bază pentru acordarea primului ajutor susținut de formatorii Școlii Postliceale „Sanity” Bacău, din cadrul proiectului „Într-o situaţie critică, orice secundă contează!”. Beneficiarii proiectului sunt 20 de cadre didactice și 120 de elevi ai claselor a III-a și a IV-a din municipiul Bacău.

Proiect realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţia Municipiului Bacău şi nu implică nicio responsabilitate din partea acestora.

„Bacău – Capitala Tineretului din România, în anul 2017”      

Rodica LEONTE, Președintele Asociației Învățătorilor din județul Bacău, managerul proiectului