Arhivă Categorii:r Comisii

Componenţa comisiilor asociaţiei

Ca urmare a Adunării generale din data de 01.11.2010, vor avea loc o serie de modificări în structura asociaţiei.

Astfel, la întâlnirea de lucru a Consiliului director, în vederea eliberării deciziilor pentru comisiile asociaţiei, s-au parcurs următoarele etape:

– s-au avut în vedere propunerile privind componenţa comisiilor de la Adunarea generală;

– s-au avut în vedere prevederile statutului asociaţiei, respectiv art. 35 – 42 (limitarea numerică a membrilor fiecărei comisii);

– s-a decis componenţa finală a acestora, ţinând cont şi de criteriul reprezentării zonei.

Puteţi vedea componenţa comisiilor pe pagina creată pentru acestea, dând clic aici.
Publicitate