Arhivă Categorii:r raport

Raportul anual de activitate

La Adunarea generală a membrilor asociaţiei a fost prezentat următorul raport de activitate: