Arhive zilnice: 26 octombrie 2010

Adunare generală a AIJBc

Luni, 01.11.2010, ora 12.00, în sala de festivităţi din incinta Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Bacău are loc Adunarea generală a Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău.

Sunt invitaţi să participe toţi membrii asociţiei. Prezenţa este obligatorie pentru membrii activi, care au şi drept de vot.

Ordinea de zi: prezentarea raportului anual de activitate; prezentarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; prezentarea proiectul programelor de activităţi şi a bugetului de venituri şi cheltuieli a asociaţiei; propuneri de activitate / proiecte pentru anul următor; aprobarea programele de activităţi şi bugetul de venituri şi cheltuieli a asociaţiei; achitarea cotizaţiei pentru anul următor (25 lei / membru); alegerea membrilor comisiilor asociaţiilor, conform STATUTULUI; discuţii diverse.

Colegii care sunt membri activi şi din motive întemeiate nu pot ajunge, pot delega un alt membru – rudă până la gradul IV inclusiv, pe care îl autorizează cu o împuternicire ce va fi înaintată Consiliului director a Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău. Consiliul director va verifica autenticitatea împuternicirii şi va aproba temeinicia acesteia. Nu se poate vota cu împuternicire.

Citește mai mult din acest articol

Publicitate