Arhive lunare: iulie 2018

AGENDĂ ACTIVITĂȚI PERIOADA SEPTEMBRIE- NOIEMBRIE 2018

AGENDA ACTIVITĂŢILOR ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR

DIN JUDEŢUL BACĂU ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE – DECEMBRIE 2018

 

 

 1. În perioada 01 septembrie 2018 – 10 octombire 2018, înscrierea la

Simpozionul „CULTURA BĂCĂUANĂ, LA ÎMPLINIREA A 100 DE ANI DE STAT UNITAR”, din cadrul proiectului cu același nume, finanțat de Consiliul Județean Bacău și Asociația Învățătorilor din județul Bacău.

INIȚIATORUL PROIECTULUI ESTE ASOCIAȚIA ÎNVĂȚĂTORILOR DIN JUDEȚUL

BACĂU

SUSȚINĂTORI:

 1. Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău – va asigura spațiul necesar

desfășurării simpozionului în Amfiteatrul „Radu Beligan” (sâmbătă, 10.11.2018, începând cu ora 10,00)  și realizarea expoziției cu lucrările elevilor;

 1. Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău prin punerea la dispoziţie a unor

facilități, cât şi resurse umane din rândul cadrelor didactice;

 1. Asociația folclorică „Florile din Cucuieți” va prezenta în cadrul șezătorii o serie de

dansuri și cântece populare specifice zonei, obiceiuri și tradiții și va populariza evenimentul și în rândul altor asociații cu aceleași preocupări pentru a oferi ocazia prezentării în cadrul șezătorii a obiceiurilor și tradițiilor specifice și altor zone;

 1. Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a susținut și susține în continuare

asociația prin promovarea proiectului în rândul cadrelor didactice din județ, prin punerea la dispoziţie a unor facilități, cât şi resurse umane din rândul colaboratorilor.

 

Simpozionul va conţine 6 secţiuni:

 1. Pentru cadre didactice:
 2. Cultura scrisă în județul Bacău
 3. Obiceiuri și tradiții strămoșești, băcăuane
 4. Arta plastică și arta fotografică băcăuană

În cadrul simpozionului, cadrele didactice vor prezenta lucrări științifice despre

personalitățile culturale ale județului Bacău, despre obiceiurile și tradițiile respectate în județul Bacău, despre instituțiile culturale băcăuane (aspect care au contribuit la pregătirea, realizarea, susținerea Marii Uniri). Lucrările științifice vor fi publicate în Anuarul Asociației Învățătorilor din județul Bacău nr. 5/2018 – volum dedicat Simpozionului „CULTURA BĂCĂUANĂ, LA IMPLINIREA A 100 DE ANI DE STAT UNITAR”.

 Lucrările vor respecta următoarele cerințe: formatul paginii B5, Times New Roman 10, spațiere 1 rând, 1 – 3 pagini. Adresa la care se vor trimite articolele până pe 10 octombrie 2018 este simpozionbacau2016@gmail.com.

 

 1. Pentru elevi:
 2. Creaţii plastice (desen, pictură, colaj) cu tema „Obiceiuri și tradiții strămoșești, băcăuane” pentru elevii din învăţământul preşcolar, primar și gimnazial.

Elevii vor realiza machete, colaje, postere, desene cu elemente legendare ce țin de tradițiile și obiceiurile zonei din care provin, dar și aspecte care să demonstreze implicarea strămoșilor la realizarea Marii Uniri.

TOATE MATERIALELE DE LA ACEASTĂ SECȚIUNE VOR FI TRIMISE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU PÂNĂ VINERI, 26.10.2018, LA LEONTE RODICA.

 1. Artă fotografică care reprezintă momente importante din trecut, tradiții și obiceiuri băcăuane.

LA ACEASTĂ SECȚIUNE, DACĂ SUNT ELEVI CARE DORESC SĂ LE APARĂ LUCRAREA ÎN ANUAR, VOR TRIMITE LUCRAREA PE ADRESA DE E-MAIL A SIMPOZIONULUI, RESPECTÂND TERMENUL DE 10.10.2018.

PENTRU A PARTICIPA LA EXPOZIȚIE CU FOTOGRAFIILE, LE VOR TRIMITE ÎN FORMAT FIZIC PÂNĂ VINERI, 26.10.2018, LA LEONTE RODICA.

 

 1. Pentru elevi și cadre didactice:
 2. Împreună la șezătoare – prezentarea unor elemente specifice șezătorilor, în funcție de zonele de proveniență.

În cadrul acestei secțiuni elevii și cadrele didactice își vor demonstra măiestria în cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor diferitelor zone etnografice din județul Bacău (zona Podul Turcului, Sascut, Săucești, Măgura, Solonț, Zemeș, Sănduleni, Agăș, Dofteana, Blăgești etc). Acești copii, coordonați de cadre didactice, vor prezenta în cadrul șezătorii colaje din dansurile populare autohtone, din doinele plaiului băcăuan, vor demonstra că au cunoştinţă despre elementele portului tradițional, dar și despre obiceiurile și tradițiile reprezentative pentru județul nostru (meseriile specifice: prelucrarea lemnului, agricultura, păstoritul, apicultura, prelucrarea lutului etc). Măiestria elevilor și a cadrelor didactice va fi recompensată prin acordarea de premii.

Activitățile din cadrul aceastei secțiuni se vor desfășura la Restaurant Green Park Bacău, începând cu ora 15,00.

Totodată, lucrările selectate de comisia de evaluare vor fi prezentate și premiate în cadrul simpozionului.

Vor fi acordate câte trei premii și două mențiuni pentru fiecare secțiune (diplome și premii în bani).

 

La finalul simpozionului, cu cadrele didactice, personalități ale culturii băcăuane și alți invitați, se va realiza o șezătoare într-un spatiu închiriat, cu scopul identificării, promovării obiceiurilor și tradițiilor specfice diverselor zone etnografice ale județului, dar și cu scopul de a prezenta informaţii privind personalitățile cu impact istoric și cultural din județul Bacău, oameni care au contribuit, în ultimii 100 de ani,  la dezvoltarea școlii și culturii băcăuane, dar și la realizarea Marii Uniri.

ATENȚIE:

 1. Participarea la simpozion a elevilor și cadrelor didactice este GRATUITĂ!
 2. De asemenea, colegii – membri ai asociației – care vor avea lucrări publicate în Anuarul asociației, îl vor primi GRATUIT!

 

 1. 15 octombrie 2018 – termenul pentru înscrierea la Balul Învăţătorilor,

achitând 50 lei la MOCONDOI DANIELA-CRISTINA sau LEONTE RODICA se confirmă înscrierea.

 

(10 noiembrie 2018 – Balul Învăţătorilor, la Restaurant Green Park Bacău, începând cu ora 15.00 (preţul va fi comunicat ulterior în funcţie de numărul de participanţi, iar Asociaţia va suporta o parte din costuri).

 

 

 • 11.2018 – Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei Învăţătorilor din

judeţul Bacău, ora 13.00 (prezenţa membrilor activi este obligatorie). Locul de desfășurare: Amfiteatrul „Radu Beligan” al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Bacău.

 

 1. În perioada 01.09.2018 – 03.11.2018, la solicitarea membrilor, organizăm

cursuri de formare cu ore (40 ore/curs):

 • Inițiere în acordarea primului ajutor;
 • Elemente de comunicare educaţională și rolul inteligenței emoționale pentru o comunicare eficientă în activitatea didactică și
 • Evaluarea competențelor cheie la elevi.

Cei care doresc să urmeze aceste cursuri sunt rugați să se înscrie până pe 25.08.2018 pe adresa de e-mail simpozionbacau2016@gmail.com. În mesaj vă rugăm să menționați cursul sau cursurile la care doriți să participați și să solicitați confirmarea de primire a mesajului.

Pentru membrii asociației cursul este 50 lei + 10/15 lei suportul de curs. Pot participa și persoane care nu sunt membre, costul pentru acestea fiind diferit: 75 lei + 10/15 lei suportul de curs.

Dacă există minimum 25 de solicitări ne deplasăm în orice zonă a județului.

Publicitate

Proiect „CULTURA BĂCĂUANĂ, LA IMPLINIREA A 100 DE ANI DE STAT UNITAR”

Stimați membri și colaboratori,

Vă anunțăm cu bucurie faptul că proiectul „Cultura băcăuană, la împlinirea a 100 de ani de stat unitar” inițiat de către Asociația Învățătorilor din județul Bacău a fost aprobat spre finanțare de către Consiliul Județan Bacău  în luna iulie 2018, având drept scop creșterea gradului de cultură administrativă și civică, prin promovarea valorilor patrimoniului cultural al judeţului Bacău.

Plecând de la premisa că totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştri şi totul e cum vom reuşi să păstrăm și să transmitem mai departe generaţiilor următoare. Poporul român, aşezat de veacuri pe aceste meleaguri a moştenit o bogată zestre spirituală. Bogăţia lingvistică este cuprinsă în toate genurile literare ale creaţiilor populare: doine, balade, basme şi legende, proverbe şi zicători, poezii. Bogăţia spirituală mai cuprinde toate creaţiile meşteşugarilor, ceramică, obiecte din lemn, ţesături, tapiserii, cusături şi broderii, dar şi bucatele tradiţionale.de legătură între generaţii. Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Ele sunt documente grăitoare privind istoria şi cultura tuturor popoarelor, acestor locuri. Imensul tezaur folcloric constituie o componentă valoroasă, o moştenire de preţ, pentru toţi cei care trăiesc şi vieţuiesc pe acest pământ.

Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai multe ori se promovează kith-ul, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor încep să se piardă, să se uite asemeni unei vechi lăzi de zestre: cu toţii ştim că există, dar este acolo în casa bunicilor de la ţară.

 

În perioada implementarii proiectului se va derula simpozionul cu tema „CULTURA BĂCĂUANĂ, LA IMPLINIREA A 100 DE ANI DE STAT UNITAR” prin care se va urmări promovarea drepturilor culturale fundamentale (accesul la cultură şi participarea la viaţa culturală), implementarea în rândul elevilor a interesului pentru educație și cultură, creşterea contribuţiei educației la coeziunea şi incluziunea socială, realizarea de schimburi de experienţă între cadre didactice din județul Bacău. Prin acest proiect se dorește promovarea culturii tradiționale din judeţului Bacău prin acţiuni cu caracter istoric, cultural și educativ.

Prin abordarea acestui proiect nu se dorește o schimbare majoră a percepţiilor naţionale asupra tradiţiilor, obiceiurilor şi folclorului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor, o abordare diferită a culturii tradiționale băcăuane.

Vom reveni cu informații privind calendarul desfășurării evenimentelor legate de proiect.