Arhive lunare: iulie 2017

Proiect „Într-o situație critică, orice secundă contează!”

sigla primarie

Prin proiectul „Într-o situaţie critică, orice secundă contează!” („Proiect realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţia Municipiului Bacău şi nu implică nicio responsabilitate din partea acestora”) contribuim la sprijinirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţii locale.
​Grupul țintă este format din 120 elevi cu vârsta cuprinsă în intervalul 9 – 11 ani și 20 cadre didactice din municipiul Bacău.
​Proiectul urmărește implementarea educației pentru acordarea primului ajutor în situaţii de accidente, încă din copilărie, cu reactualizare la intervale regulate (după formarea elevilor și cadrelor didactice din municipiul Bacău va urma formarea elevilor și cadrelor didactice din județ de către grupul de formatori organizat la nivelul asociației ce va continua pregătirea în acordarea primului ajutor și după finalizarea implementării proiectului și care va continua participarea la viitoare proiecte și promovarea cursurilor de pregătire în acordarea primului ajutor).
​Tot în prima etapă ne-am propus să formăm și aproximativ 20 de cadre didactice din județ, membri ai Asociației Învățătorilor din județul Bacău, din fondurile asociației. Din rândul cadrelor didactice formate în prima etapă vom constitui grupul de formatori pentru cursurile de pregătire în acordarea primului ajutor.
​Elevii și cadrele didactice formate vor ști cum trebuie să reacționeze și să acționeze în cazul unui accident până la sosirea ambulanțelor și a personalului medical calificat
Cadrele didactice, care vor urma cursurile de acordare a primului ajutor de bază, fără echipament specific, vor fi capabile să acorde primul ajutor de bază, elevilor aflați în situații de risc, până la sosirea ambulanțelor și a personalului medical calificat.
Regulile de conduită în acordarea primului ajutor vor fi împărtășite de către beneficiarii finali cu familiile lor, prietenii și colegii, direct sau prin intermediul grupului permanent de prim ajutor constituit prin proiect, pentru fiecare zonă. În mod indirect vor beneficia și unitățile de învățământ în care învață/predau elevii/cadrele didactice care participă la instruiri, precum și întreaga comunitate locală.
„Bacău – Capitala Tineretului din România, în anul 2017”​

Rodica LEONTE, Președintele Asociației Învățătorilor din județul Bacău, managerul proiectului

Publicitate

COMUNICAT

sigla primarie

PROIECT „Într-o situație critică, orice secundă contează!”

Asociația Învățătorilor din județul Bacău a inițiat în primăvara anului 2017 proiectul „Într-o situație critică, orice secundă contează!” în vederea obținerii finanţării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2017.

Aprobarea proiectului a fost binevenită în contextul realizării unui curs acreditat în vederea conştientizării de către elevi a riscului expunerii la toate tipurile de accidente, concomitent cu formarea și dezvoltarea unei atitudini adecvate în astfel de situații; a însușirii cunoştinţelor de bază şi a deprinderilor practice, pentru acordarea primului ajutor în situaţii de accidente, de către elevi, alături de cadrele didactice ale acestora, în spiritul intervenției până la ajungerea echipajului medical cât și a diversificării  comunicării între elevi și dascăli și creşterea capacităţii de relaţionare a elevilor în cadrul unităţilor de învăţământ.

Dorim să participăm activ, în calitate de organizaţie reprezentativă a învățământului băcăuan  la nivelul județului si țării,la toate evenimentele specifice titulaturii orașului Bacău – Capitala Tineretului din România, în anul 2017 si prin intermediul activităţilor propuse în cadrul proiectului realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău şi al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţia Municipiului Bacău şi nu implică nicio responsabilitate din partea acestora.

Detalii referitoare la activitățile desfășurate vor fi publicate pe website-ul asociației: www.aibacau.ro, pagina de Facebook și mass-media locală.

Președinte al Asociației Învățătorilor din județul Bacău, prof. înv. primar Rodica Leonte